Input blokke

Med input blokke kan du aktivere kode når du ryster eller trykker på en knap på din microbit.

play_pattern_timed
noder = [:E3, :C3, :E3, :E3, :D3, :C3, :E3]
play_pattern_timed noder, 0.25
Din første trommemelodi
live_loop :drum do
 sample :bd_haus
 sleep 0.5
 sample :bd_haus
 sleep 1
 sample :bd_haus
 sleep 1
end
Variable blokke

Variabler er beholdere af data. Altså tal eller tekst.

Cutoff
play :B4, cutoff: 80
Grundlæggende Elementer

De grundlæggende elementer er blokke der starter dit program eller viser tekst eller tal.

Pick
loop do
 play [:C4, :A4, :G4, :E4].pick
 sleep 0.5
end
Ruby Arrays
noder = [:c3, :d3, :e3, :f3]
noder.each do |node|
 play node
 sleep 0.5
end
play noder[0]
sleep 0.5
play noder[1]
Bevægelses sensor
Sammensæt din melodi
bskala = scale(:C2, :major)
bass_pattern = [bskala[0], bskala[2], bskala[5], bskala[1], bskala[4]]

lskala = scale(:C4, :major)

use_synth :dsaw

live_loop :bass do
 bass_pattern.each do |bass_note|
  5.times do
   play bass_note, cutoff: 80, sustain: 0.25
   sleep 0.5
  end
 end
end

live_loop :lyse_toner do
 sleep 1.25
 lys_pattern = [lskala[6], lskala[5], lskala[0], lskala[0], lskala[2]]
 play_pattern_timed lys_pattern, 0.25, sustain: 0.25, cutoff: 90
 sleep 1.25
 lys_pattern = [lskala[6], lskala[5], lskala[2], lskala[2], lskala[4]]
 play_pattern_timed lys_pattern, 0.25, sustain: 0.25, cutoff: 90
end

live_loop :drum do
 sample :bd_haus
 sleep 0.5
 sample :bd_haus
 sleep 1
 sample :bd_haus
 sleep 1
end
Tyngdekraft
Amplitude
play :B4, amp: 3
Tegn en forhindring

En flappybird forhindring

Løkke blokke

Løkker er et stykke kode der gentager noget andet kode. Det kan gentages få gange eller igen og igen for evigt.

Tab ved at ramme forhindring

Tab ved at røre kodesekvens

Logik blokke

Logik blokke bruges til at køre kode afhængigt om noget er sandt eller falsk

HTML: Style
Din første melodi med høje toner
lskala = scale(:C4, :major)
use_synth :dsaw

live_loop :lyse_toner do
 sleep 1.25
 lys_pattern = [lskala[6], lskala[5], lskala[0], lskala[0], lskala[2]]
 play_pattern_timed lys_pattern, 0.25, sustain: 0.25, cutoff: 90
 sleep 1.25
 lys_pattern = [lskala[6], lskala[5], lskala[2], lskala[2], lskala[4]]
 play_pattern_timed lys_pattern, 0.25, sustain: 0.25, cutoff: 90
end
Flyt forhindring

Færdig kode

Vred På Ryst
from microbit import *

while True:
  gesture = accelerometer.current_gesture()

  if gesture == "shake":
    display.show(Image.ANGRY)
Bevægelse med microbit
Din første bas melodi
bskala = scale(:C2, :major)
bass_pattern = [bskala[1], bskala[1], bskala[0], bskala[0], bskala[2]]
use_synth :dsaw

live_loop :bass do
 play_pattern_timed bass_pattern, 0.5, cutoff: 80, sustain: 0.25
end
Skade
Flappybird Tyngdekraft og Hop

Alt vores kode

Shuffle
[:C4, :E4, :G4, :F4].shuffle.each do |node|
 play node
end
Skalaer
play_pattern_timed scale(:C3, :major), 0.25
Tegn en Flappybird

Færdig flappybird

Bevægelse med tastatur
Ruby Variabler
tromme = :drum_kick_heavy
sample tromme

bas = :C1
play bas